Krovy

Krov - nosná strešná konštrukcia, ktorá sa používa ako nosný prvok pri šikmých strechách. Je zhotovená prevážne z dreva. Zhotovujeme krovy na rôzne typy stavieb, rôznych veľkostí buď podľa projektovej dokumentácie alebo požiadavky zákazníka.

Porez guľatiny na dvojkotúčovej píle

 • vysoká kvalita presne podľa vášho rozpisu
 • hranoly, dosky, fošne, strešné laty + morenie
 • špeciálna cena do konca roka

Tradičný drevený krov

 • Väzné trámy prenášajú zaťaženie stĺpikov a vzpier. Konce sú uložené v nosných stenách na dištančnej podložke.
 • Stĺpiky podopierajú väznicu krovu.
 • Vzpery vystužujú krov priečne. Sú zapustené do väzných trámov a stĺpikov.
 • Rozpery
 • Väznice sú nanesené stĺpikmi a podporujú krokvy.
 • Odkvapová väznica - v blízkosti odkvapu na krátkych stĺpikoch.
 • Stredná väznica - nesená stĺpikmi.
 • Vrcholová väznica - Podopiera krokvy pod hrebeňom.
 • Pomúrnice Osadzujú sa na obvodovú nosnú stenu. Kotvia sa do muriva alebo stužujúceho venca.
 • Krokvy Sú nesené väznicami a pomúrnicami. Pri väznicových sústavách smerujú kolmo na odkvap. Pri starších vlašských sústavách sú krokvy vodorovné.
 • Klieštiny vystužujú priečne. Spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami a sú spravidla zdvojené.
 • Pásiky vyľahčujú väznice. Sú začapované do väznice a stĺpika.

Novodobý drevený krov

Úsporné konštrukcie sú progresívnejšie v dimenzovaní prierezov jednotlivých prvkov, čím sa výrazne šetrí drevný materiál. Spoje sa robia tak, aby už nedochádzalo k zoslabovaniu prvkov. Nevyskytujú sa väzné trámy.

 • Hambalková sústava je konštrukcia na princípe trojuholníkových rámov. Vzdialenosť medzi rámami je 800 - 1200 mm a veľmi dôležité je tu ich pozdĺžne stuženie. To sa robí doskami uhlopriečne pribitými z vnútornej strany krovu. Pozdĺžne vystuženie podporuje tiež latovanie, ktoré nesie krytinu. Výhodou oproti tradičnému krovu je, že priestor pod "hambálkom" zostáva celkom voľný a dá sa tak lepšie využiť.
 • Lepené konštrukcie sa vyznačujú značnou úsporou dreva, malými prierezmi a veľkou únosnosťou. Prvky nie sú z masívu, ale sú tvorené zlepením niekoľkých drevených vrstiev. Sú o niečo lacnejšie. Môžu sa použiť na zastrešenie väčších rozponov: športových hál, výstavných pavilónov, priemyselných i poľnohospodárskych objektov, ale aj obytných budov.
 • Zbíjaný krov z fošní je konštrukcia, ktorej sklon strešnej roviny je 30°.
 • Úsporné vzpínadlové sústavy šetria drevo oproti krovu väznicovej sústavy až o 1/3. Spotrebuje sa však veľa ocele, lebo sa využívajú oceľové ťahadlá.

V prípade potreby zabezpečíme

 • hobľovanie profilov, odbornú montáž a dopravu priamo až k zákazníkovi.

Naši partneri