ORAVEX Slovakia s.r.o.FirmaORAVEX Slovakia s.r.o. vznikla v roku 1995 a postupným vývojom azdokonaľovaním má dnesfirma viacero vlastných partií murárov a tesárov s dlhoročnoupraxou. Zaoberása realizáciou/rekonštrukcioustavieb (rodinnýchdomov, polyfunkčných objektov) na kľúča rovnako tak striech(šikmé, ploché) na komplet. Okrem realizácie sa firma zaoberátaktiež predajom najmä strešných krytín ďalej stavebnéhomateriálu a v neposlednom rade aj drevom, pílením krovov, výroboustrešných lát, dosiek atď. Disponujeme najnovšími strojmiznačky WALTER- viacerými uhlovými pílami na krovy,horizontálnymi strojmi na dosky a strešné laty, špeciálnouvaňou na morenie dreva a celkovo vynovenou technológiou terajšejdoby na spracovanie dreva. Táto kombinácia skúseností,poradenstva, predaja krytiny a výrobi krovu až po zhotovenie najednom mieste vytvára bezkonkurenčnú kombináciu nášhostrešného centra čo sa týka kvality, ceny a v neposlednom radešetrenia Vášho času tým,že to máte všetkona jednom mieste.