Lividácia azbestu


 • Naša firma má oficiálny certifikát na likvidáciu azbestových krytín a azbestu ako takého. Kladieme mimoriadny dôraz na šetrné a kompletné odstránenie - zneškodnenie azbestovej krytiny v zmysle platných predpisov s ohľadom na životné prostredie.
  Ponúkame kompletný servis.

 •   S čím všetkým môžeme pomôcť ?

 •   - Vypracovanie projektu sanácie a odstránenia
      azbestu
    - komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy
    - odborná demontáž a likvidácia azbestovej strechy
    - vyčistenie priestorov
 
 •     Čo obsahuje technológia ?

 •   - Hermetické uzatvorenie pracovných priestorov
    - Bezpečné odstránenie azbestovej strechy
    - Skladovanie nebezpečného materiálu v  
      špeciálnych nádobách a odvoz

 • Každá likvidácia azbestovej strechy je individuálna záležitosť a od toho závisí aj cena, ktorá je v prípade že si od nás necháte odstrániť azbest a na komplet spraviť novú strechu bezkonkurenčne nízka. Vždy sa snažíme vyjsť v ústrety zákazníkovi a prispôsobiť sa jeho potrebám.
  Popíšte nám Vašu situáciu a my Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru ZDARMA !


 • Starú strechu Vám vymeníme za novú !

 •