Podrezávanie domov


Naša firma sa špecializuje aj na podrezávanie vlhkého muriva domov
-
mechanické vloženie dodatočnej izolácie do vyrezanej škáry
Kapiláry, ktorými vzlína vlhkosť sa trvalo prerušia izolantom.
Metóda je vhodná pre tehlové a pórobetónové murivo, ktoré má vodorovné škáry s maltou,
kadiaľ sa dá viesť rez pílou bez rizika, že sa naruší murivo.


Postup prác :
1. Obhliadka stavby, rozsahu vlhkosti v murive, voľba správnej výšky,
    v ktorej sa vykoná izolácia
2. Podrezanie v úrovni podlahy alebo základu a vloženie izolácie do vyčistenej špáry,
    potom sa murivo staticky zachytí klinmi a zamuruje cementovou maltou
3. Odstránenie starej omietky a aplikácia novej omietky (sanačnej)


Výhody :
- okamžité prerušenie vzlínajúcej zemnej vlhkosti
- rýchla realizácia
- dlhá životnosť