Likvidácia azbestových striech


NAŠE  ZÁSADY

 • Kladieme mimoriadny dôraz na šetrné a kompletné odstránenie a zneškodnenie azbestovej strechy v zmysle platných predpisov s ohľadom na životné prostredie.
  Ponúkame kompletný servis. 

 •   S čím všetkým môžeme pomôcť ?

 •   - Vypracovanie projektu sanácie a odstránenia
      azbestu
    - komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy
    - odborná demontáž a likvidácia azbestovej strechy
    - vyčistenie priestorov
 
 •     Čo obsahuje technológia ?

 •   - Hermetické uzatvorenie  pracovných priestorov
    - Odstránenie azbestovej strechy bez ohrozenia 
       zdravia pracovníkov
    - Skladovanie nebezpečného materiálu v  
      špeciálnych nádobách a odvoz

 • Naše služby nemajú presne daný cenník.

 • Každá likvidácia azbestovej strechy je individuálna záležitosť. Vždy sa snažíme vyjsť v ústrety zákazníkovi a prispôsobiť sa jeho potrebám.
  Popíšte nám Vašu situáciu a my Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru ZDARMA !


 • Starú strechu Vám vymeníme za novú !

 •