História firmy ORAVEX Slovakia s.r.o.


Už v rokoch 1994-95 sa zrodila myšlienka názvu firmy ORAVEX. Ešte ako fyzická osoba Pavol Kovalíček zahájil spoluprácu s významnými firmami v Českej a Slovenskej republike (Oraving s.r.o., Ceramica s.r.o.,IKM reality staving a iné)

  • Firma sa zaoberala realizáciou murárskych a obkladačských prác, výstavbou rodinných domov ešte ako subdodávateľ. Neskôr sa práce rozšírili  na kompletnú výstavbu rodinných domov na kľuč.
  • V roku 2003 sa názov firmy zmenil na ORAVEX Kovalíček Pavol. Keďže obchod a výstavba napredovali veľmi  úspešne, v roku 2007 sa firma rozšírila a pretransformovala na s. r. o. s terajším názvom  ORAVEX Slovakia s.r.o.
  • Keďže korene firmy pochádzajú z Oravy je neodmysliteľnou súčasťou firmy práca s drevom. V roku 2005 sa začali prvé obchody s drevom, ku ktorému sa postupne pridala aj jeho manipulácia a porez už naším prvým GATROM, zatiaľ v prenajatých priestoroch. Úspešné obchodovanie nám dopomohlo k odkúpeniu vlastných priestorov, kde naša firma do dnešného dňa funguje. V areáli  firmy máme aj vlastné STAVEBNINY
  • Keď to zhrnieme, tak ORAVEX Slovakia s.r.o. sa zaoberá :
    stavebnými prácamipiliarskou výroboupredajom stavebnín.